Kondíciók

 

Hirdetmények:

http://www.erstebroker.hu/hu/hirdetmenyek.html

Üzletszabályzat:

http://www.erstebroker.hu/hu/uzletszabalyzat.html

Díjjegyzék:

http://www.erstebroker.hu/hu/dijjegyzek.html

MiFID kérdőív

2007. december 1-jével hatályba lépett a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.). Ez az a jogszabály, amely - az európai uniós előírások alapján - meghatározza azokat a szabályokat, amelyek szerint a befektetési szolgáltatásokat nyújtó társaságok, így az Erste Befektetési Zrt. is és az Pontium Kft. is, tevékenységüket végezhetik - beleértve az ügyfeleik által kötött szerződésekre és ügyletekre vonatkozó előírásokat is.

Az új szabályrendszer egységes európai előírásokon, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv (MiFID) és végrehajtási szabályain nyugszik, így ezek az előírások az Európai Unió valamennyi tagállamaira nézve kötelezőek. Fő céljai a befektetők védelme, a tőkepiaci szereplők számára a versenyhelyzet erősítése és az érintett piacok átláthatóbbá tétele.

Jelen weboldalban foglaltak nem minősülnek ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetési ajánlásnak. Javasoljuk a befektetőknek, hogy óvatosan mérlegeljék a befektetésük tárgyát, kockázatát és díjait befektetési döntésük meghozatala előtt! A weboldalon foglalt tájékoztatásért a Pontium Kft. és az Erste Befektetési Zrt. felelősséget nem vállal.
Pontium Kft - minden jog fenntartva - 2010